Skip to content

Lørdags bat-fil hacking

Nogle gange får man brug for at bruge bat-filer i Windows. Det kan gøre visse ting lettere - f.eks. når man skal kører et nightly build. Her ville en %date% være brugbar. Desværre bliver denne udskrevet som DDMMYYYY og ikke YYYYMMDD, hvilket gør sortering lettere.

Løsningen er dog "let". Det er blot at lave en variabel, lad os kalde den today. Denne tildeles så værdien "i dag" på følgende måde:
@echo off
set today=%date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~0,2%
echo %today%

Trylle, så har man dags dato på YYYYMMDD-form. Resultatet af ovenstående er 20080404 :-)

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

You can use [geshi lang=lang_name [,ln={y|n}]][/geshi] tags to embed source code snippets.
Form options