Skip to content

HTML - Det at skrive hurtig kode

Alle der har skrevet noget HTML ved hvor langsommeligt det kan være. Man skrive og skrive og skrive uden at man egentlig kommer nogle steder. Heldigvis er det blevet bedre med en ordentlig IDE, men der mangler stadig noget... Eller gør der? net.tuts+ og smashingmagazine.com har begge en artikel om zen-coding - noget som gør livet lettere for webdesignere. Især filmen på net.tuts+ kan anbefales :-)

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

You can use [geshi lang=lang_name [,ln={y|n}]][/geshi] tags to embed source code snippets.
Form options